BAUELEMENTE BAU

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

 

Във връзка с проведените от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на територията на цялата страна проверки на стъклопакетите и дограмите разговаряме с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ Христо Щерев.

Каква е оценката на БВПФ за тази внезапна проверка? Като положителна ли се определя?

Христо Щерев: Една от основните цели пред сдружението още от самото му учредяване преди повече от 12 години е именно съблюдаване за спазването на нормативните изисквания не само от нашите членове, но и от всички пазарни участници, създаване на условия за лоялна конкуренция и изсветляване на бизнеса. В тази връзка лично аз, както и целият управителен съвет на сдружението, подкрепяме всички инициативи на държавните контролни органи в тази насока и ги определяме като положителни.

Конкретните проверки, които бяха извършени в края на месец юли от ДАМТН, касаеха спазването на хармонизираната европейска норма EN 1279 за производство на стъклопакети и проверка дали произвежданата продукция е надлежно маркирана със знака CE и дали е придружена от декларация за експлоатационни показатели. За вашите читатели ще поясня, че за да бъдат изпълнени тези изисквания, всеки производител на стъклопакети трябва да е преминал през първоначално изпитание на типа в акредитирана лаборатория и да има внедрена система за вътрешен производствен контрол. Тези изисквания гарантират, че производителят на стъклопакети е в състояние да произведе качествен продукт, отговарящ на нормите, както и да гарантира устойчивост на продукцията си.

Имате ли информация какъв е обемът на проверката? Колко обекта са били проверени?

Христо Щерев: При първоначалната проверка са одитирани 9 фирми в шест областни града в цялата страна и са проверени 284 бр. стъклопакети, като при нито един производител не са били спазени нормативните изисквания, производителите не са имали изпитания на типа от акредитирана лаборатория и продукцията им не е била съпроводена със знак СЕ и декларация за експлоатационни показатели, което е грубо нарушение на регламент EN 1279.

В резултат на констатираните масови нарушения в проверените 9 фирми ДАМТН ще извърши цялостна проверка на сектора за производство на стъклопакети, като в рамките на септември и октомври ще бъдат проверени всички производители, а в сдружението е постъпило писмо от ДАМТН за предоставяне на необходимата информация. По наши данни в страната работят над 110 фирми за производство на стъклопакети и обработка на стъкло.

Сдружението предостави в писмо до членовете подкрепата си с правна и експертна помощ. Колко от фирмите се възползваха от това предложение и с какво успяхте да съдействате?

Христо Щерев: СБВПФ може да окаже експертна и логистична помощ на всички фирми, които желаят да приведат производството си съгласно изискванията и да проведат първоначални изпитания на типа в акредитирани лаборатории: Описали сме в наръчник стъпките, през които трябва всяка една фирма да премине, договорили сме преференциални финансови условия за членовете на сдружението при провеждането на изпитанията в лаборатории в Чехия и Италия; организираме изпращането на образците за изпитанията в съответната избрана лаборатория, осъществяваме кореспонденцията с лабораториите, предлагаме на преференциални условия системата за вътрешен производствен контрол и извършваме вътрешни одити с цел установяване на съществуващото ниво на организация и спазване на регламентите.

Има ли и частни лица, които търсят помощта на сдружението?

Христо Щерев: В сдружението често постъпват въпроси или сигнали за нелоялни търговци и производители, за неспазени ангажименти или некачествено изпълнена или монтирана дограма. В тези случаи се опитваме да сме медиатор между фирмата доставчик и крайния клиент, за да се постигне разрешаване на даден казус чрез добрата воля на двете страни, но там, където това не е възможно, съветваме клиентите да сезират Комисията за защита на потребителите.

Какви са проблемите, с които браншът се сблъска при проверката на стъклопакетите?

Христо Щерев: Проверката в сектора на производство на стъклопакети провокира множество запитвания от страна както на проверените фирми, така и от много други за съдействие в процеса по сертификация. Установихме, че болшинството от фирмите в бранша или не са запознати с изискванията, което по никакъв начин не ги извинява, тъй като регламентът е валиден от шест години, или нехайно са ги пренебрегнали, тъй като до момента не са били извършвани проверки в сектора.

Тази проверка може ли да се определи като „метла“ за пазара и това ще доведе ли според Вас до трайно подобряване на качеството на влаганите стъклопакети, или ще има само временен отзвук?

Христо Щерев: По никакъв начин тези проверки не могат да се нарекат „метла“, изискванията са валидни за всички – малки, средни и големи производители. По-скоро всички фирми, които до момента са били изрядни, платили са за изпитания и спазват вътрешния производствен контрол, имат основание да претендират, че са конкурирани нелоялно от неизрядните фирми през изминалите шест години. За успокоение на всички, както вече споменах, ДАМТН предвижда проверка на всички фирми в бранша.

По отношение на качеството на стъклопакетите след проверките определено смятам, че то ще се повиши. Фирмите, които сега тепърва ще преминат през сертификация, сами ще установят, че не е лесно да произведеш качествен стъклопакет, тъй като преминават през изпитания в климатична камера в продължение на 4-5 месеца и всеки компромис с качеството или вложените материали ще провали изпитанията. От друга страна, системата за производствен контрол (ако фирмата производител съвестно я спазва) гарантира устойчивост на продукцията, която съответства на тестваните образци. СБВПФ чрез многобройните се членове ще настоява за продължаване на контрола, докато не се промени трайно манталитетът на неизрядните и нелоялни производители.

Тук бих желал да споделя с вашата многобройна аудитория, че след сектора за производство на стъклопакети проверки от страна на ДАМТН се предвиждат до края на годината и във фирмите производителки на дограми.

Когато краен клиент, който не е специалист, получи новата си дограма, каква информация за стъклопакета трябва да получи и в какъв вид? Как може да познае, че действително стъклопакетът е със слънцезащитно покритие или притежава нужната звукоизолация, без да се налага скъпо струващо изпитване?

Христо Щерев: За съжаление в повечето случаи крайният клиент няма ефективен начин за контрол на вложените материали и трябва изцяло да се довери на фирмата, която е избрал. Ето защо винаги апелирам да се избира разумно.

Най-често срещаните злоупотреби са влагане на стъклопакет без нискоемисийно стъкло и газ аргон (необходимо условие за постигане на коефициента на топлопреминаване за двоен стъклопакет съгласно действащите норми) и липсата на усилващ стоманен профил или използването на по-тънък от 1,5 мм при PVC дограма.

За да бъде сигурен в избора си, на първо място клиентът трябва още на ниво запитване за оферта да изиска от фирмата производител да декларира характеристиките на оферирания продукт – общ коефициент на топлопреминаване на готовия прозорец (минималното изискване по сега действащите норми е 1,4 Wm2/K за PVC дограма и 1,7 Wm2/K за алуминиева дограма с прекъснат термичен мост), коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета, соларния фактор на стъклопакета (т.е. нивото на пропускане на слънчевата радиация), нивото на звукоизолация, както и да изиска от производителя доказателства, че е сертифициран производител.

След като са договорени тези характеристики, клиентът трябва винаги да изисква фактура, гаранционни условия, упътване за експлоатация и декларация за експлоатационни показатели, където са посочени всички важни характеристики на прозореца. По този начин, при съмнение от клиента в доставената дограма той може да защити правата си пред Комисията за защита на потребителите. В подкрепа на тези мерки сдружението поддържа на своя сайт регистър на фирмите, които притежават всички необходими сертификати, както и на сертифицираните производители на стъклопакети.

Единственият възможен контролен тест, който мога да препоръчам на крайните клиенти, е този за установяване на стъкло с нискоемисийно покритие. Това става чрез приближаване на запалена свещ или запалка до вътрешната повърхност на стъклопакета. Човек ще види четири пламъчета, като ако не е налично стъкло с ниска емисия, и четирите пламъчета, които вижда, ще бъдат еднакво оцветени в оранжево. При наличие на стъкло с ниска емисия в стъклопакета – едно от пламъчетата ще бъде оцветено във виолетово, а другите три в оранжево. Пробвайте сами.

Как става разпространението на брошурата, която сдружението подготви специално за крайните клиенти?

Христо Щерев: Брошурата е качена на сайта на сдружението: www.bulwindoors.org, разпространява се и в печатен вид, чрез членовете на СБВПФ. Опитваме се да достигнем до все повече хора и чрез публикации в медиите, както и чрез нашата Фейсбук страница, където публикуваме всички новости в бранша.

Г-н Щерев, благодаря Ви за интервюто.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com