BAUELEMENTE BAU

В брой 6/2011

Генерацията evo

 

Очакванията са оправдани

Преди една година Wicona представи за първи път една нова генерация профили за прозорци и врати Wiceline evo и Wicstyle evo. Успоредно с подобрената енергийна ефективност, новите системи предлагат не само по-бърза обработка, но и повишена сигурност на производствените процеси и по-голяма гъвкавост и разнообразие на приложението. И всичко това на базата на малко основни профили. С това се покриват високите очаквания на партньорите. Междувременно новата генерация профили е използвана от многобройни производители на дограма, с което се потвърждават качествата й на практика.

„След като системите за врати също се предлагат в голямо разнообразие, преминаването от старите конструкции за прозорци и врати към новите, започва да върви с пълна сила. В началото голяма част от клиентите изчакваха, защото искаха да въведат двете конструкции едновременно”, разказва Арнд Брикман, управител на Hydro Building Systems GmbH. Споделеният от много производители, използващи системите Wiceline evo и Wicstyle evo опит показва, че всички очаквани обещания са изпълнени и конструкциите от линията evo на практика доказват високата си ефективност.

С новата система за прозорци Wiceline evo, предлагана в две дълбочини се изпълняват високите изисквания към топлоизолацията. Възможни са стойности на коефициента на топлопреминаване на профилите между 1,9 W/m2K и 1,2 W/m2K. При използването на съответно подходящото остъкление се реализират стойности Uw = 0,9 W/m2K.

Поради това, че тези стойности се достигат без допълнителни елементи или запълване с пяна, Wiceline evo се представя технически с по-добри стойности, отколкото предшестващите системи.

При специалните версии се достига нивото на пасивната къща.

Понятието подобрена ефективност не се изчерпва само с оптимизираната топлоизолация.

Универсална концепция за обкова

И при новата генерация профилни системи, в унисон с концепцията на Wicona unisys, на производителите на дограма се предлага боравенето със сравнително малко съставни елементи. При всички профилни серии за прозорци и врати се използват еднакви аксесоари. Чрез намаления брой допълнителни елементи и все по-малко ставащите производствени етапи, Wicona предлага на клиентите си висока сигурност на процесите и значително намаляване на рисковете от грешки.

Какви са предимствата на това проличава най-добре при новата система за обков Wicstar evo, разработена съвсем наскоро от Wicona. При сериите с дълбочини 65 и 75 се използват еднакви части на обкова. Монтажните стъпки при открития и покрития обков също се припокриват. Това решение е от голяма полза за производителите, защото така се намаляват логистичните разходи. Решението води и до подържането на малки количества, с което се намаляват складовите площи.

Характерно за новия обков е системата за директно позициониране. С нея монтажния процес протича по-бързо, по-лесно и по-сигурно. Така например в герунга обковът не трябва да бъде отворен. Частите само трябва да се позиционират. Закрепването става с чрез клемна връзка, за която не се изисква предварително разпробиване. Друго предимство за производството е, че елементите на обкова могат да се монтират в произволен ред.

Преминаването към покрития обков, както и използването на елементите за повишена сигурност също не са проблем.

Гъвкава концепция за уплътняване

Към ефективността на производството принос има и новата концепция за уплътняване. Средното уплътнение се предлага по избор на ролки или с готовия размер. Освен това Wicona предлага използването на ъглови елементи, които не изискват залепване. Третият възможен вариант за избор е приложението на вулканизирани в ъглите рамки.

Допълнително, монтажът става по-ефективен чрез новата технология за ъгловите връзки със сачмен вентил. Лепилото се впръсква само от едната страна, като през специалният улей, то се разпределя равномерно до всички нужни точки. Така се използват само 20 процента от количеството лепило, нужно до сега. Въпреки това се достига до 100% здравина на свързването в ъглите.

Всички обработки на профила могат да се щанцоват. За целта може да се използва или мулти-щанцата на Wicona или ръчна щанца.

За надеждното калкулиране, конструиране и извършване на подготовката за работа се използва софтуерното решение на Wicona Genius.

Впечатляваща визия

Тук отново действа правилото на Wicona unisys – всички допълнителни функции като противовзломна защита, звукоизолация или повишена топлоизолация не се забелязват външно. Така става възможно да се комплектоват прозоречни елементи с различна функционалност при изпълнението на един обект, без да се наруши цялостния облик на фасадата.

Wicona предлага много цененото от всички архитекти решение, всички видими части на обкова да са боядисани в същия цвят, какъвто е на дограмата.

Независимо от стройните челни ширини на профилите, стандартно могат да се изпълняват елементи с максимални размери до 2 500 мм във височина, 1 600 мм в ширина. Крилата могат да достигат тегло до 160 кг.

Обковът за двуосово отваряне за крила до 200 кг, също представлява новост. За изпълнението на специални решения, системата лесно може да се пригоди за тегло на крилото до 300 кг. По този начин могат да се изработват елементи с тройно стъклопакети с дебелина до 59 мм, респективно до 69 мм.

Топлоизолация по мярка

От първоначалното представяне на пазара до сега Wiceline evo извоюва името на истински енергоспестяващ прозорец. Само с ограничен брой допълнения в изолиращата зона мога да се постигнат впечатляващи стойности за коефициента на топлопреминаване Uf до 0,80 W/m2K в зависимост от типа на профила. Така Uw стойностите достигат до 0,72 W/m2K. Това дава възможността алуминиевите прозорци да бъдат използвани за пасивната къща.

Решението може да се получи на базата на стандартната профилна серия с конструктивна дълбочина 75 мм и тесни челни ширини, дори за елементи с етажна височина.

Освен споменатите стойности на топлоизолацията, със системата Wiceline evo могат да се постигнат стойности на коефициента на топлопреминаване U по желание чрез – двете предлагани дълбочини на профилите, използване на топлоизолация за влагане, добавяне на специални изолиращи профили и/или вмъкване на изолиращи елементи в камерите. Различните варианти на крилата и големият избор от дебелини на изолаторите бележат голямото разнообразие на палитрата от компоненти. Изискваната за обекта Uw-стойност може да бъде получена при използването на подходящото остъкление, различната дебелина на изолиращите пълнежи, U-g- и пси-стойностите.

В интернет на страница www.wictip-tools.de могат да се извършат първоначалните изчисления на коефициентите на топлопреминаване U. Прецизирането на тези стойности може да се извърши след това с програмата за изчисляване и калкулация Wicona Genius. Тук се определят точно всички фактори. Благодарение на официалното признаване на софтуера от ift Розенхайм, изчисленията са официално валидни.

Модерни, елегантни, енергийно ефективни

При новата конструкция за врати Wicstyle evo отново са постигнати най-добри стойности за топло- и звукоизолацията, както и на многообразието от възможни варианти за изпълнение. Лесната преработка също е запазена, както при системата за прозорци.

Wicstyle evo предлага две конструктивни дълбочини с изгодни Uf-стойности. При версията 75 коефициентът на топлопреминаване достига до 0,8 W/m2K. Това отговаря на стандарта за пасивната къща. Също високи са и стойностите на звукоизолацията - до 43 dB.

Приложението на Wicstyle evo предлага многобройни възможности – едно- или двукрили врати, с едновременно отваряне навън и навътре, с защита срещу защипване на пръсти, а също така и като отваряем елемент за фасадата Wictес. Освен това вратите могат да бъдат дооборудвани с противовзломна защита , противокуршумна защита или да изпълняват функцията паник врати.

Пълнежите на вратите могат да бъдат с дебелина до 60 мм, което предоставя многобройни възможности за оформяне на визията и изпълняване на най-разнообразни желания за дизайнерска визия. Пълнежите могат да бъдат стъкло, плоскости или да се изпълняват като покриващи рамката на крилото. Профилната система позволява безпроблемното производство на врати във вариант с оберлихт или странични фиксирани елементи.

Големината на крилата на вратите Wicstyle evo 75 могат да достигнат размери до 1 300 мм х 2 520 мм, а максималното тегло може да бъде 200 кг. Възможно е изпълнението на специални по-големи размери при индивидуални обектни решения, така че архитектурната концепция да бъде спазена.

Технически ясния дизайн с геометрично изчистени форми характеризира програмата Wicstyle evo, която се разпознава лесно по вътрешно и външно равнинно лежащото крило или по покриващите елементи, които се захващат чрез клипс и закриват областта на фалца. Всички елементи са равнинно лежащи.

Основна тенденция в дизайна на вратите е търсенето на пълнежи, покриващи рамката на крилото, които при Wicstyle evo могат да бъдат едностранно или двустранно покриващи.

Пантите за вратите също се предлагат в няколко варианта - с елоксирани или праховопокрити части.

Голяма компетентност с добри изгледи

С новата конструкция за плъзгане с повдигане Wicslide 160 Wicona допълва новата серия evo. Наред с много добрата топлоизолация, конструкцията предлага висока функционалност, както и естетическа визия.

Конструктивната дълбочина от 160 мм (два реда), касата обикаляща от всички страни с мултифункционални области и безбариерната подова зона отличават профилната технология на Wicslide 160.

Познатите от сериите Wicstyle evo и Wiceline evo ъглови връзки се използват и тук за постигане на стабилна и здрава конструкция. Системният доставчик прилага за пореден път правилото unisys. Това функционално решение е поредното улеснение и е от полза за сигурното производство и ограничените складови наличности.

Открояващи са стойностите на коефициентите на топлопреминаване на елементите за плъзгане с повдигане. Конструкцията постига много добри за вида си Uw стойност до 1,0 W/m2K. Wicslide 160 може да се използва като версия с две крила в комбинация с фиксирани елементи или фиксирани крила. Също така е възможна интеграцията им като отваряеми елементи във фасадните системи на Wicona Wictес 50 и Wictес 60.

Големината на крилата могат да достигат до 3,24 м в ширина и 3,40 м във височина. Теглото на крилата може да достига до 400 кг, с които се постига възможно най-голямо отваряне, така както го изискват съвременните архитектурни тенденции.

При експлоатация, успоредно с функционалността голямо значение се отдава на лесното отваряне и затваряне, което със системата за плъзгане с повдигане на Wicona се постига изключително лесно. Специално допълнение улеснява движението на крилото. Количката за плъзгане е снабдена с четка за почистване на релсата от облагородена стомана. Както и при Wiceline evo тук също се използва директното позициониране на обкова, което значително улеснява монтажа.

Новата мартина в крилото притежава интегриран заключващ щифт. Винтовете са скрити, така че специални капачки за закриване не са необходими.

Модерно, елегантно, енергийно ефективно с оптимален разход на материали. Така се представя новата профилна генерация evo на Wicona. На снимката е показан обект, изпълнен от системата Wicstyle evo.

С двете нови системи за прозорци производителят изпълнява повишените изисквания към топлоизолацията. Възможни са стойности Uf между 1,90 W/m2K и 1,20 W/m2K.

При сериите 65 и 75 се използват еднакви съставни елементи на обкова. Също така монтажните стъпки при покрития обков и противовзломната защита са еднакви.

При всички системи на новата генерация evo се използва еднаква ъглова връзка със специален канал за разпределяне на лепилото във всички точки.

В интернет на страница www.wictip-tools.de могат да се извършат първоначалните изчисления на коефициентите на топлопреминаване U. Прецизирането на тези стойности може да се извърши след това с програмата за изчисляване и калкулация Wicona Genius.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com