BAUELEMENTE BAU

В брой 4/2012

Universal Design за строителните продукти

 

Изисквания към продуктите, обозначаване, употреба

Съгласно дефиницията от споразумението на Обединените Нации за правата на хората с увреждания, част 2, Universal Design е международна дизайнерска концепция, която определя конструирането на продуктите, уредите, заобикалящата среда и системите по такъв начин, че да бъдат използвани от възможно най-голям кръг хора, без необходимост от допълнения или преработки.

Какво в същност е Universal Design?

Универсалният дизайн се отнася до широк спектър от идеи, чрез които сгради, продукти и заобикаляща среда по своята същност са достъпни за хора с и без увреждания.

Концепцията на Universal Design води началото си от САЩ. Успоредно с това в Европа е разработена друга дизайнерска концепция DfA (дизайн за всички), в която са включени мерки срещу възможни допълнителни ограничения за потребителите. Продуктите трябва да са съставени по такъв начин, че да са приложими за максимален брой групи хора, без да е необходимо специално нагаждане. Групите включват деца, подрастващи и възрастни хора.

Тясната връзка между същността на продукта и неговия универсален дизайн показва например развитието на продуктите в комуникационния бранш. Мобилният телефон с голям дисплей и ясен шрифт, без объркващи символи е добър не само за възрастните хора, но и за тези, които искат да го използват лесно.

Това показва, че универсалния дизайн не се ограничава само върху визията на продукта, а представлява цялостна концепция, в резултат на която се създава продуктът, приложим от максимален брой потребители.

Важно е да се отбележи, че чрез универсалният дизайн не може при всички обстоятелства реално да се покрият всички хора, респективно целеви групи, защото не съществува продукт, който пълноценно да удовлетворява потребностите на всеки отделен потребител. Но когато нуждите на възможно най-голям кръг потребители се обединят в дизайнерския процес, възникват продукти обхващащи широка палитра от човешки способности и многообразни ситуации.

В тази връзка в широк спектър е въведен и термина „безпрепятственост“, койот съгласно дефиницията гласи:

„Безпрепятствени са строителните и други съоръжения, транспортни средства, технически стоки за бита, системи за информационна обработка, акустични и визуални информационни източници и комуникационни средства, както и изграждането на друга жизнена среда, когато хора с увреждания по обичайния начин, без особени затруднения и принципно без чужда помощ, получават достъп или могат да ги използват.”

Следователно свободният достъп и безпрепятственото преминаване са съществени части от универсалния дизайн в строителството и вътрешната среда.

Седем принципа на Universal Design

За да отговарят на дефиницията за универсален дизайн, при оформянето на продуктите трябва да се вземат под внимание следните аспекти:

 • Продуктите трябва да са годни за употреба за възможно най-широк кръг потребители с различни способности.
 • Продуктите трябва да имат висока гъвкавост при използване, например нагаждане към бързината на действие на потребителя.
 • Продуктите трябва лесно и интуитивно да се използват, например дизайна на бутона за отваряне на автоматична плъзгаща се врата.
 • Дизайнът на продуктите трябва по възможност да дава максимална информация на потребителя, как да се използва.
 • Продуктите трябва да са конструирани така, че да не позволяват случайното им погрешно използване.
 • Продуктите трябва да са конструирани и оформени така, че да изискват прилагането на минимална сила от страна на потребителя. Това се отнася особено за обкова и конструкцията на вратите и прозорците
 • Формата на продуктите трябва да е изградена по такъв начин, че да позавонява лесен достъп или обхождането около него, независимо от ръста или възрастта на потребителя. Например при вратите, височината на дръжката трябва да позволява на дете или възрастен в инвалидна количка да може да я достигне.

Universal Design при вратите и прозорците

За да се постигне яснота по въпроса с универсалния дизайн на вратите и прозорците, ift Розенхайм разработи специален каталог за критериите. Тези критерии са обвързани с програмите за изпитване и сертификация на института.

Например към програмата за сертифициране на интериорни врати QM 326 е разработен каталог на критериите, които определят изискванията към вратите в зависимост от предварително определения кръг потребители.

От гледна точка на Universal Design трябва да се определят и оценят следните аспекти:

 • Изисквания към предприятието, насочване на основната фирмена философия към принципите на универсалния дизайн;
 • Разработка и производство на продуктите, например дали са взети под внимание отделните потребителски групи, дали са налични възможности за допълнително оборудване или промяна, какви материали са вложени;
 • Технически изисквания към продуктите, кои изисквания са спазени, годност на използване през целия етап на съществуване, аспекти на хигиената, отражение върху здравословното състояние на потребителите;
 • Екология и устойчивост;
 • Оценка на желанията на възложителя, поръчал продуктите;
 • Оценка на ръководството за употреба и поддръжка;
 • Опаковка и доставка;
 • Сервизно обслужване и възможност за допълване, респективно подмяна
 • Рециклиране/извозване.

Обозначаване и употреба

Независимо, че даден сертифициран продукт изпълнява съществените изисквания на сертифициращата програма, това не означава че може да бъде маркиран като съответстващ на изискванията за универсален дизайн. На страницата на ift Розенхай в най-скоро време ще има платформа, на която ще могат да се видят сертифицираните продукти.

Изводи и заключения

Въз основа на демографските промени и нарастването на средната възраст на човечеството може да се заключи, че значението на термина Universal Design ще придобива все по-голямо значение. От това са засегнати всички браншове, но особено силно се отнася за строителния сектор и дограмаджийството.

Проектирането и разработването на продуктите ще бъде все по-обвързани с принципите на универсалния дизайн.

За улеснение на доказателствената част, сертифициращите програми на ift Розенхайм са разширени с оптимални допълнения за универсалния дизайн.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com