BAUELEMENTE BAU

В брой 4/2012

Водещите теми на BAU 2013

 

Устойчивостта диктува строителната индустрия

Кои теми ще са доминиращи през следващата година, може би и през следващото десетилетие, ще стане ясно от BAU 2013 в Мюнхен. Много изложители ще представят съответните решения, а презентациите ще носят посланието за бъдещето. В специални съпътстващи мероприятия архитекти, инженери и проектанти ще представят актуалните теми, разгледани от различни страни и аспекти, а специалните представяния ще онагледят продуктовите и технологични постижения на базата на реални експонати.

Устойчивото развитие на строителството е станало основна движеща сила и се е наложило значително по-активно, отколкото в много други отрасли на икономиката. Като актуална тема, устойчивостта в строителството ще е отразена на всички нива на представяне на панаира. До къде са достигнали дискусиите по комплексната стратегия, ще се види на BAU 2013 в Мюнхен, защото темата засяга не само индустрията, но и институциите и обединява техните усилия.

През последните години се постигнаха значителни успехи в насока устойчивост и терминът се наложи в целия жизнен цикъл на сградите – от проектирането, през експлоатацията до рециклирането. Тази стратегия оказва влияние не само на сградите като цяло, но и на отделните продукти и компоненти, които се влагат в строителството.

Успоредно с екологичните, икономическите, социалните и културните аспекти, устойчивостта се отразява значително и върху единството в концепциите и идеите в глобален мащаб. В цял свят се разработиха съответните системи за оценка и сертификация за устойчиви сгради.

Естествено не само комплексните постройки, но и строителните продукти, вложени в тях се изпитват за тяхната устойчивост. Декларацията за екологичност на продуктите трябва и в бъдеще да дава информация за функционалното и екологичното качество на суровините и материалите.

Какъв е пътя на развитие?

Вече е ясно – устойчивото развитие ще продължава да е основна цел в проучванията и разработките на всички нива в строителната индустрия.

Глобалните тенденции на демографските и климатичните промени изискват също така и засилено участие на населението, особено в големите градове. Дискусиите на BAU 2013 в Мюнхен ще представят и начините, при които не само отделни сгради, но и цели жилищни квартали могат да бъдат проектирани и реализирани устойчиво. За Европа основната тежест ляга върху устойчивото саниране и модернизацията на съществуващия сграден фонд. Всичко това определя широкообхватна и интересна материя за представяне и обсъждане на BAU 2013.

Energie 2.0

Както ще разберем по време на BAU 2013, заимствания от Интернет термин (Web 2.0) се отнася най-общо казано и за енергийното захранване на сградите и навлизащите технологични иновации.

„Energie 2.0“ е определящо особено за динамично увеличаващото се значение на регенеративните източници на енергия, а също така и за взаимодействието на различните енергийни носители – фосилни и регенеративни. Естествено „Energie 2.0“ включва и темите за пестене на енергията и енергийната ефективност.

Освен технологичните компоненти, терминът „Energie 2.0“ има и социални измерения. Има се предвид, съвместното действие на всички, които са ангажирани по темата – индустрия, политика, добивната промишленост, търговията на недвижими имоти, както и на потребителите, така че да се гарантира правилното развитие при достигането до пълноценно опазване на околната среда и максимално ограничаване на разходите.

Как изглежда енергийния мениджмънт на новите сгради?

Какъв ще е делът на регенеративната енергия в бъдеще и как ще се свърже със сградите, респективно фасадите и сградните инсталации?

Какви нови решения са създадени за енергийното саниране на сградите?

Отговори на всички тези въпроси ще бъдат дадени на BAU 2013 като място за професионално представяне на продукти и технологии за сградите (покриви, стени, прозорци, фасади) и технологичното оборудване на вършеното и външното им пространство.

Социалният и общественият аспект също ще бъдат представени в рамките на темата „Energie 2.0“.

Как ще изглежда градът на бъдещето? Ще се превърне ли от енергиен консуматор в производител на енергия? Какво ще означава това? Как ще се отрази енергията и енергийната ефективност върху вече изградената обитаема среда? Каква роля играят сега и ще играят в бъдеще сертифицираните системи и декларациите за екологичност на строителните продукти и материали?

На тези въпроси ще отговорят реномирани експерти от цял свят. За целта BAU Мюнхен е перфектния подиум, защото събира всички, които са свързани с проектирането, строителството и поддръжката на сградите.

Развитие на градовете през 21-ви век

Днес всеки втори човек живее в града. През 2050 година се очаква вече 75% от общо 9,3 млрд. население на Земята да живеят в градовете. Как ще протече това развитие и какво ще означава това за бъдещето на града ще стане ясно на BAU 2013 под водещата тема „Развитието на градовете през 21-ви век”.

В някои от големите европейски градове промените вече са стартирали, но за мнозинството от тях тепърва предстоят.

Както многократно бе изтъквано, 40% от разходите на енергия се изразходва от сградите, от които почти 75% са за затопляне на помещенията, останалото количество се разпределя за осветление, климатизация и модерните комуникационни средства.

Друга част от енергията е свързана с мобилността на населението, транспорта до работното място и обратно, пазаруването, социалния и културния живот. По тази причина започва да нараства значението за комплексно организирането на енергийните разходи в градовете.

В следствие на това селищата с енергийно оптимизирани сгради и организация, предлагат огромен потенциал за икономии на енергия, намаляване на СО2 емисиите и опазването на околната среда.

Социалният характер също е неразделна част от устойчивото градоустройство, защото за възрастните хора градът е не само най-доброто място за тяхното осигуряване с медицинска помощ, но там се предлага много социални и други видове помощи, подсигурени със съответната инфраструктура.

Следователно за енергията и демографията са необходими добре обмислени стратегии. Това е основното актуално и бъдещо предизвикателство пред планирането, политиката, индустрията и изпълнението.

Строителство съобразно поколението

Всеки мечтае за удобно жилище на стари години. Все по-често сградите се проектират, така че това да се изпълни.

Още на BAU 2011 се показаха редица решения за осигуряване комфорта на възрастните хора. Темата ще бъде отразена в специализирано шоу, в което ще бъдат показани идеите за съобразено с поколенията строителство.

На определена площ в хале А4 ще се демонстрират мултифункционални хотелски пространства, оборудвани с продукти, предназначени в еднаква степен както за младите, така и за възрастните.

Успоредно с това ще се проведе обиколка на определени щандове, така че на базата на конкретни продукти и технологии на различните производители да се даде отговор на въпроса как се строи сграда, в която всички генерации се чувстват добре, независимо от възрастта или степен на инвалидност.

Проведена на BAU 2011 анкета сред 1100 посетители на възраст над 50 години ясно показа категорично желанието на хората над 70 да могат да живеят и да се обслужват самостоятелно в жилищата си. Половината от анкетираните имат желание да преустроят домовете си в съответствие с възрастовите потребности – достатъчен повод за изложителите да покажат решенията си, като например безпрепятственото преминаване през праговете и други мерки, осигуряващи комфорт на всички възрастови групи.

BAU 2013

BAU 2013 – международният панаир за архитектура, материали и системи ще се проведе от 14 до 19 януари 2013 година в панаирния комплекс на Новия Мюнхенски панаир. Очакват се приблизително 2000 изложители от 40 държави, както и около 240 000 посетители. На площ от 180 000 м2 ще се представят архитектурни решения, материали и системи за жилищното, общественото и стопанското строителство, както и за модернизацията на съществуващия сграден фонд.

Панаирът се провежда веднъж на две години и предоставя платформа на водещите в бранша предприятия да демонстрират постиженията си и да споделя своите концепции, а с богатата съпътстваща програма и специалните презентации осигурява нужната комуникация и обмен на информация за специалистите. Докладите на експерти от цял свят обогатяват всеобхватната рамкова програма на панаира.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com