BAUELEMENTE BAU

В брой 1/2013

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

 

Енергиен източник, условие за комфорт

В съвременната архитектура квадратурата на дограмата в общия случай е около 25% от площта на жилището, а площта на самото стъкло към прозореца е между 70% до 90% в зависимост от профилната конструкция, така че характеристиките на прозрачния материал оказват значително влияние върху качеството на цялостния продукт. Чрез точното определяне на техническите параметри на стъклото се постигат конкретни целенасочени търсени функции на прозореца и съответно се влияе на неговата ефективност. Умелото използване на различните възможности предоставяни от съвременните технологии и тяхното смислено комбиниране води до желаните резултати.

При избора на стъклата не става въпрос единствено за коефициента на топлопреминаване. Това твърдения се потвърждава непрекъснато.

Високата степен на енергийната ефективност е възможна само тогава, когато в зависимост от конкретните дадености на обекта, изключително добрата топлоизолация се съчетае с високи g-стойности за възможно най-доброто използване на соларната енергия и съответно максимално проникване на естествената светлина.

Водещите производители на стъкло имат какво да кажат по въпроса за тази допълнителна функционалност, за изолационните, функционалните и многофункционалните стъкла.

90% от плоското стъкло в света се произвежда чрез технология на флоатното стъкло, изобретена от сър Алистър Пилкингтън от Pilkington Glass. При нея разтопеното стъкло се излива в единия край на вана с разтопен калай. Стъклото се стича по калая и се подравнява, създавайки плоска повърхност от двете страни. Стъклената маса бавно се охлажда и втвърдява, докато преминава по разтопения калай, след което излиза от ваната като непрекъсната лента. След това стъклото се полира. Завършеният продукт има почти идеално успоредни повърхности.

Критерии за избор на стъклопакет

Разнообразието на произвежданите стъкла е много голямо и това може да обърка неподготвения потребител. Като преобладаващ компонент в дограмата, определянето на правилните характеристики на стъклото е също толкова важно, както и подбора на профилната система.

За правилна ориентация в многообразието, предлагано от бранша първо е необходимо да се определи, при какви условия ще се експлоатира един стъклопакет. По-важните критерии за избора на остъкляване зависят от даденостите на ситуациите, при които ще бъде приложено, като например предназначението на сградата, климатичните условия на района, в които ще се строи сградата, ориентацията на фасадите спрямо слънцето и преобладаващите ветрове, позицията на инвеститора или собственика по въпроса за бъдещите разходи за отопление и охлаждане както и възможността и желанието за първоначална инвестиция

Светлинни, топлинни и звукоизолационни характеристики

Към типичните технически характеристики на стъклото спадат светлинните, топлинни и звукоизолационни качества.

Светлинните характеристики на стъклото се определят от три основни параметри - светлопропускливост, т.е. процентът от слънчева светлина, която преминава през стъклопакета; рефлектирането на светлина, т.е. процентът от светлина, която се отразява от външното стъкло на стъклопакета и не се пропуска в помещението и пропускливостта на ултравиолетови лъчи, измерена в проценти.

Към топлинните характеристики на стъклата и стъклопакетите спадат - процентното съдържание на енергия (топлина), което стъклото или стъклопакетът поглъща в масата си; процентното количество енергия (топлина) от целия спектър на лъчение, което се отразява от стъклото или стъклопакета; соларният фактор, който изразява в проценти общото количество топлина, което е било пропуснато от стъклопакета в помещението, както и коефициентът на топлопреминаване. Колкото е по-ниска стойността на коефициента на топлопредаване U, толкова по-добра е топлоизолацията, осигурена от даден материал.

Звукоизолацията на стъклопакетите се определя от индексът Rw. Колкото по-висока е стойността на този индекс, толкова по-добра е звукоизолацията. Добра звукова изолация се постига чрез композиция на стъклата и ширината на пространството между стъклата. Комбинацията от стъкла с различна дебелина (напр. 5+4 мм) води до по-добро поглъщане на резонансните трептения.

Освен това, колкото е по-голямо разстоянието между стъклата, толкова по-висока е степента на постигнатата звукоизолация. Не трябва да се пренебрегва и факта, че разстоянието между стъклата има определен оптимум и неговото увеличение може да доведе до влошаване на топлоизолационните характеристики на стъклопакета.

Използване на стъклопакетите като енергиен източник

Стъклопакетите за прозорци се изработват от различни видове стъкла, като най-често това са флоатно, закалено, нискоемисионно, слънцезащитно, армирано стъкло и триплекс. На пазара се предлагат и множество стъкла със специална функционалност в зависимост от специфични изисквания като например антибактериалните или самопочистващите се стъкла.

Когато става въпрос за енергийна ефективност при прозорци, врати и други остъклени части от сградата, основно значение имат нискоемисионното и слънцезащитното стъкло. Установено е, че 2/3 от топлинните загуби от стъклопакетите се дължат на излъчването и 1/3 – на конвекцията.

В стремежа си да намалят топлинните загуби от излъчване през стъклопакетите, световните производители на стъкла за строителството са намерили ефективно решение в производството на нискоемисионни стъкла, наричани още Low-E. Това стъкло отразява излъчваните от топлинните източници инфрачервени лъчи в дълговълновата част от спектъра, като по този начин възпрепятства топлинните лъчи да излизат навън и значително намалява топлинните загуби през студената част от годината.

В същото време този вид стъкло не може да отрази късите вълни от видимата част на спектъра, което позволява на светлината да преминава свободно през прозорците и другите остъклени части в помещението. Тези специфични свойства на нискоемисионното стъкло се дължат на нанесеният върху повърхността му йонизиран слой от благородни метали.

През последните години все по-активно се говори за включване на приноса на пасивно добиваното от слънчевите лъчи количеството топлина, към общия енергиен баланс на сградите, тъй като остъклените площи се увеличават непрекъснато и влиянието им става все по-осезаемо.

Водещите производители на стъкла в световен мащаб работят активно по създаването на продукти, съчетаващи перфектна топлоизолация и същевременно позволяващи максималното използване на естествената дневна светлина. Подобни покрития вече отдавна се предлагат, но работата по подобряването на отделните коефициенти продължава, както и върху оптималното съчетаване на противоречащите си функционалности, така че да се получат възможно най-добри резултати.

Интегрирана слънцезащита

Що се отнася за топлите месеци, тук положението е точно обратно на зимната ситуация. За разлика от студените сезони, при горещите трябва да се осигури надеждната защита от прегряването на сградите, обусловено от големите остъкления по фасадите, както и от покритията на стъклата, които задържат топлината вътре. Посоката на топлозащита трябва да обърне посоката си, така че да се намалят разходите на енергия за създаване на приятен и прохладен климат в сградите.

Възможностите на слънцезащитното стъкло, особено в южните региони не са достатъчни. По тази причина използването на слънцезащитни системи става задължително.

Много добро решение е използването на пространството между стъклата в стъклопакетите за позициониране на щори. Този вариант има положителни страни в няколко насоки. От една страна слънцезащитата остава предпазена от външните климатични въздействия, което удължава живота й, от друга – защитени в изолираното пространство, не се нуждаят от трудоемкото почистване, характерно за другите видове щори разположени открито.

Регулирането на интензивността на светлината, предпазването от заслепяващи отражения, насочването й към вътрешността на помещенията може да се осъществява комфортно, чрез многобройните предложения за автоматизирани управления.

Правилната светлина

Правилното количество и качество на светлината са основни за създаването на оптимални условия за работа и отдих. Значително е въздействието на светлината върху работоспособността на човека.

От тук следва важността на естествената светлина за създаването на комфортна и здравословна среда. Независимо от всички предпазни средства, които се използват за постигането на важните технически характеристики, добрата пропускливост на светлина трябва да е гарантирана.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com