BAUELEMENTE BAU

В брой 5/2013

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

 

Новата водеща линия

Независимо от умерената дълбочина от 76 мм, стойностите на Uw от 0,74 W/m2K покриват стандартите. Възможността да се монтират стъклопакети с дебелина до 48 мм осигурява висока звукоизолация. Оптималната логистика, както и лесната преработка се постигат чрез стройната и удобна като съвместимост система. В допълнение на това – много добро съотношение между цена и възможности. От всички изброени предимства, производителите на дограма и на трите марки на profine ще могат да се възползват от 1 януари 2014 по отношение системата с две уплътнения, а от 1 април 2014 и от средно уплътнена система. Разработката обхваща над 50 различни сечения на профили и многобройни аксесоари.

Разработките на системния доставчик през последните месеци и дори години са насочени изключително към системи с дълбочина около 80 мм. Проучвания на групата profine обаче показват, че почти 70% от използваните в Европа системи са с дебелини между 58 мм и 78 мм.

На родния си пазар, групата предлага предимно актуални конструкции с дълбочина 70 мм и 88 мм. С новата дебелина от 76 мм трябва не само да се запълни вакуума между двата варианта, но и да се предостави на производителите на дограмата конструкция, която в нейната група да бъде най-добрата и в този сегмент да се представи с впечатляващи технически качества, типични за 80 – 88 милиметровите системи.

„За да осигурим този успех, при разработката основна цел беше създаването на многостранно съвместимо профилно поле, комбинирано със стъклопакети с подобряващи качествата, армировки и уплътнения, както и оптимизирането на уплътняването и статиката”, коментира Щефан Шефер, който като ръководител продуктов мениджмънт и маркетинг, ръководи проекта.

Ясни ползи за клиентите

Конкретните ползи за крайните клиенти са високата икономия на енергия и ефективната звукоизолация. Това се осигурява чрез подобрената конструкция на профилите и възможността за използване на тройни стъклопакети с дебелини до 48 мм.

Успоредно с това, тесните профилни ширини позволяват максимално проникване на дневна светлина и ефективно използване на слънчевата енергия. Високата съвместимост на системата и възможността за рационално производство на дограма предлагат независимо от тези добри качества едно много изгодно съотношение между цена и качество, а от тук и по-кратък срок на възвръщаемост на инвестициите.

Производителите на дограма от своя страна се възползват от оптимизирана логистика. Стройният асортимент с висока съвместимост намалява разходите при закупуване на компонентите и поддържането им на склад. Монтажът се улеснява от подобреното захващане и пренасяне на натоварванията.

Високата съвместимост на продукта осигурява рационално производство. Всичко това води до подобрена добавена стойност. Въпреки това, производителите ще са в състояние да удовлетворят изискванията на различните целеви групи.

Детайли от системата

При варианта с външно и вътрешно уплътнение системата разполага с пет камери, както и с една псевдокамера в профилите за крило и каса, която е изградена от напречни ребра и стоманена армировка със съответното сечение.

Стандартно общата ширина на конструкцията е 116 мм, а при комбинация с тясно крило – 108 мм.

При съставянето на профилната конструкция проектантите са избрали класическа ясна форма и прави ъгли. Като опция се предлагат два варианта на крило с леки заобляния или полуравнинно изместен вариант.

С Uf от 1,1 W/m2K е възможно постигането на Uw стойности от 0,77 W/m2K. За конструкции с дълбочина 76 мм тези стойности са впечатляващи и по принцип са характерни за системи с дълбочини между 80 мм и 85 мм.

Системата е подходяща и за целите на модернизацията – област на приложение, където по причини на наличните конструкции е невъзможно да се използват по-дълбоки системи.

Захващането на винтовете на пантите и ножиците се осъществява през няколко PVC стени, а за здравото им закрепване има допълнително фиксиране. Усилванията на стоманата в профилните камери в ъглите осигуряват подобрена статика.

Отводняването може да се осъществи в три варианта – в две равнини навън, челно или скрито, надолу.

Съвсем целенасочено предприятието решава да не предлага комбиниран вариант, а паралелен със средно уплътнение. Това дава по-голяма сигурност и улеснява производствения процес.

С подобряване на захващането на средното уплътнение се създава и по-голяма отводнителна камера.

Освен стандартен обков, може да се използва и скрит.

Средно уплътнения вариант има същата видима челна ширина и въпреки това, с нейните шест камери и 1,0 W/m2K системата предлага много добри Uf стойности. Така при съответно съчетаване на елементите може да се достигната до Uw стойности от 0,74 W/m2K. Принос за това има и уплътняването на стъклопакетите.

Планират се комбинации със запълнени с пяна профили, които да постигнат още по-добри стойности на коефициентите на топлопреминаване.

Двата варианта на Т-профил имат челна ширина 48 мм и 66 мм. Така се получават ширини при стандартно крило е 142 мм/162 мм и респективно 126 мм/146 мм при тясно крило. Освен това е възможно използването на алуминиева капачка към тях.

За допълнителни възможности за цветовото оформяне на дограмата, profine предлага широка програма фолиа, която сега е допълнена с единственото по рода си за бранша покритие proCoverTec.

На пазара системата ще бъде предложена под името – KBE 76, Kömmerling 76 и Trocal 76. Профилите ще бъдат екструдирани както в седалището в Пирмазенс, така и в Берлин. За още по-голяма прозрачност

С premiDoor 88 предприятието въвежда в програмата си една още по-добре изолираща система за плъзгане с повдигане. При използването на подходящите стъклопакети се достига дори нивото на пасивната къща – Ud = 0,8 W/m2K.

С тази система могат да се изработват врати с височина до 2,90 м и ширина 6,5 м.

За всички, които търсят още повече светлина и по-малко прегради, сега на разположение е premiDoor 88 Lux. При тази система е възможно да се избегне рамката на фиксираното крило. Вместо него се поставя фиксиран делител и се монтира остъклението. В резултат на това се получава много елегантна челна ширина от 95 мм и както показва името на продукта – получава се по-голям приток на светлина.

Необичайни качества

На последния панаир fensterbau/frontale, предприятието показа за първи път допълнителна възможност за цветово оформяне – proCoverTec. Профилите се облагородяват чрез заливане с течна пластмаса, при което на повърхността се придават специални качества. Копринено матираната повърхност с висококачествена визия и приятно усещане при допир е особено здрава и устойчива на външните влияния, отблъсква мръсотията и запазва формата и интензивността на цвета си дълготрайно.

Чрез силното рефлектиране, температурата на профилите не се повишава силно, така че спокойно могат да се използват и най-тъмни тонове при оцветяването.

Технологията вече се предлага в Испания, а в най-скоро време ще се приложи и в Нидерландия и Швейцария за системите K-Vision, InVitra и premiDoor.

На fensterbau/frontale 2014 ще бъдат показани мостри с тази повърхност и за новата 76 милиметрова система. Първите доставки са предвидени за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Първата колекция на proCoverTec ще включва 22 различни цвята.

Старт на офанзива при декорите

Успоредно с това, предприятието ще допълни досегашната си програма от декори с допълнителни 43 цвята. Всичките 87 декори се предлагат от началото на септември за всички системи на profine. С увеличаването на палитрата от декори, предприятието отговаря на повишеното търсене на фолирани прозорци и така повишава добавената стойност на продуктите си.

Също и за запълнените с пяна профили

Новата 76 милиметрова система ще бъде предлагана от системния доставчик и във вариант със запълване с пяна. За целта ще се използва новото съоръжение, инсталирано в седалището в Пирмазенс, което е въведено в експлоатация през пролетта.

Технологията за запълване с пяна се предлага в момента към 88 милиметровите серии на KBE, Kömmerling и Trocal, както и за системата Kömmerling InVitra.

Основно предимство на proCoverTec е значителното спестяване на време за клиентите, тъй като те получават комплексно топлоизолирани профили и не се изисква допълнително вмъкване на изолатори. При преработката се изисква пренастройка на малко параметри на машините.

Допълнително профилите получават по-добра топлоизолация в сравнение с ръчното вмъкване на изолаторите и така се удовлетворяват директивите на ift WA-15/2.

Съставна част на системата е и технологията за слепване, която profine предлага на клиентите си отдавна и която не изисква допълнително инвестиране в машини и оборудване.

Многофункционален талант

За 88 милиметровите системи на предприятието се предлага и вариант със сдвоено крило с интегрирана слънцезащита.

Тя е разположена между стъклата и е защитена от външните въздействия. Допълнителното стъкло осигурява подобряване на топло- и звукоизолацията.

Швейцарски модел на успеха

Разработената първоначално за швейцарския пазар, 70 милиметрова система InVitra с шест камери в скоро време ще се предлага и на германските производители на дограма.

При стандартното изпълнение със стоманена армировка в касата и крилото се постига Uf стойности от 1,1 W/m2K. При изпълнение със запълнен с пяната профил на касата се постигат Uf стойности от 0,96 W/m2K, което е стандарт за пасивната къща и отговаря на директивите на ift WA-15/2.

За особено амбициозни критерии за намаляване на загубите на енергия, предприятието може да предложи и версия с Uf стойност от 0,79 W/m2K. Това се постига чрез запълване с пяна на профилите за касата и крилата, както и приложението на технологията за слепване, така че стоманената армировка да отпадне напълно.

Избрани статии от Bauelemente Bau

Международен панаир на дърводобивната и дървопреработващата промишленост LIGNA 2017

Системни конструкции от алуминий и стомана

Пожароустойчиви врати в сградата на концерна на Philips в Хамбург

Асоциацията за фасаден инженеринг вече е факт

Collider Аctivity Center на фирма Walltopia в София

Монтаж на подпрозоречни первази

Още от новостите на Schüco на BAU 2017

Dr. Hahn показва модерен дизайн

Gealan S 9000 във франкфуртската сграда Westside Tower

Gretsch-Unitas предлага системни решения за всички варианти

Избор на индустриална врата

ADLER на Ligna в Хановер от 22 до 26 май 2017

Hörmann – стъклена врата за димо- и пожарозащита

Roto прави нулевия праг за врати тип хармоника възможен

Geze превръща сградите в Smart Buildings

Монтаж на дограми и фасади с изолационните носещи профили PURENIT

ift форум - Интересни факти за областта на изпитванията

Над деветдесет авторски парчета участват в Рейнарс Рок трамплин

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Йовета глас - Свят от стъкло

Фасадите се превръщат в прожекционни екрани

Стъклата на Guardian Glass поставени в екстремни условия

Противовзломна защита

Висока топлоизолация и енергийна ефективност на дограмата

Решения за врати за общи и подземни гаражи

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор

Продуктите на ADLER подчертават хармонията с природата

ЕТЕМ с нова система в продуктовото си портфолио Е39 за прозорци и врати тип хармоника

Нов силен играч на пазара

Veka разработва приложение за проектиране на прозорци

Монтаж на прозорци в топлоизолирани монолитни зидове с ограничена носимоспособност на дюбели

HAUTAU на BAU 2017 - Техника за сигурност и автоматизация – със система в бъдещето

BAU 2017, Мюнхен – от 16 до 21 януари 2017 - Предложения за архитекти

Интервю с председателя на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“

REYNAERS – решения за модерна архитектура

Нов референтен обект на Schüco

Rehau внася цвят в играта

Hautau определя комфорта като фактор на успеха

Фасаден инженер – старт на дългоочакваната нова професия

Дизайн на фасади и дограма, част 1

Winkhaus предоставя висока защита за домовете с брава-мартина autoLock AV3

Многобройни новости в областта на двуосовото отваряне

Velux Smart Ventilation – успешен панаирен дебют

Масо преработва панти и ножици

Roto допълва програмата

Veka хвърля поглед върху бъдещето на прозорците

Интервю с Андреас Хартлиф и Бонифациус Айхвалд

Schüco AWS 120 CC.SI сертифициран от Института в Дармщад

Hörmann – обогатена дизайнерска програма

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka залага на активния диалог с клиентите

Специалитетите

Резултати от работна среща в ift-Розенхайм

Adler поставя рекорд при измерването на адхезията

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH със специална презентация на Българската строителна седмица 2014

Концентрирана компетентност

fensterbau/frontale 2014 отбеляза нов рекорд

Hautau – сила във вентилацията и автоматизацията

Нова генерация кутии за ролетни щори от Veka

Съветите за успех на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Schüco разширява възможностите за фасаден дизайн със системата Parametric Concept

Къде сме днес и с какво трябва да се съобразим

Българската следа в олимпийските съоръженията на Зимните олимпийски игри 2014 в Сочи

VEKA AG укрепва позициите си с придобиването на конкурента GEALAN

Фотобиореактори във фасадите за производство на енергия

fensterbau/frontale 2014 – по-силен от всякога

Поредица „Съвети за успех” на Гюнтер Шмиц за Bauelemente BAU

Veka разширява асортимента от декори

Напълно автоматизиран прозорец от Roto

Интервю с председателя на Сдружение български врати, прозорци и фасади инж. Димитър Иванов

Фактори, въздействащи върху данъчния морал

Winkhaus предлага нов обков за големи прозорци

Стратегически партньор в проекта Green Solution House

Актуалната 76 милиметрова система на групата profine

GU с нови допълнения към концепцията за входни врати

Изследване на теглото на стъклопакетите

Мобилно измерване на Ug – стойностите и изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи

Законово противопоставяне на ЕС срещу предлагането на нелегално изсечена дървесина

Фотоволтаични и соларни системи от SCHÜCO

VELUX – естествена светлина на необичайно място

Inoutic предлага онлайн вариант за конфигуриране на прозорци

Saint Gobain има милост към монтажниците

Системите на Reynaers в авангардната сграда RED APPLE до Южния парк в София

Устойчиво решение за паралелно плъзгане от HAUTAU

Системи за вентилация от Gretsch-Unitas за жилища

Нова програма на Hörmann за интериорни врати SolideStyle

Съветите за сигурен успех от Гюнтер Шмиц специално за Бауелементе Бау

Обзор на европейския пазар, изразен в актуални стойности

Нов обков за паралелно плъзгане от Масо

Още по-голяма свобода на идеите в цвят

Тема на броя: стъкла и стъклопакети

Стъкло и стъклопакети за екстериор и интериор

Доволните клиенти осигуряват следващите поръчки

Бистро като вода, здраво като камък

Внезапно се заговори за универсалния дизайн

Секторен анализ на компетенциите на работната сила

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

Границите на възможното

3С – импрегнирана уплътняваща лента за прозорци

glasstec 2012 – водещият панаир за стъкло

Видимо и осезаемо качество

Използват ли се лесно модерните прозорци?

Security Essen от 25 до 28 септември 2012 година

Нови терминали за Варна и Бургас

Нови изследвания показват възможностите на динамичните слънцезащитни системи

Водещите теми на BAU 2013

Повишена противовзломна защита за прозорци и балконски врати

Universal Design за строителните продукти

Ново от Reynaers : Венталис Акустик

Нова конструкция от Wicona

Solutia Inc. предлага ново Low-E фолио на пазара

Siegenia-Aubi разработи ново приложение за сигурни прозорци

Цялостни сертифицирани решения на Reynaers за пожарозащита

Renson разработи нова система за вентилация

Hautau с решения за вентилация

Sikkens - професионални покрития за дървените повърхности

Winkhaus осигурява надеждна вентилация

Siegenia-Aubi проправя нови пътища в обкова

HAUTAU с поглед в бъдещето

Adler предлага импрегнатор ...

Специално изискване за френския пазар

Системите за заключване на Winkhaus гарантират сигурността

Прозорците са повърхности, доставящи енергия

През Интернет, от всяка точка на света

Елементната фасада на Wicona

Somfy осигурява оптимални условия

Прозорецът като безплатен соларен колектор

Генерацията evo

Gealan предлага запълнени с пяна IKD®-профили за крила

Най-добрите възможности за дървените прозорци

Schüco санира италианското си седалище

Семинар на асоциация „Български врати и прозорци”

PVC прозорци и врати, разработено от сдружението „Български врати и прозорци”

Апликация за мобилен телефон от ift

Продуктите на топ-иноватора в Германия, представени на нашия пазар

Индивидуални решения на Hydro Building Systems за българския пазар

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Добра информираност - устойчива дълготрайна стратегия

Системата CS104

Комплексно решение за осветяване на модерния интериор

Окрилени от нарастващото търсене

До 80 процента по-малко енергия

Почти безвредно влияние на прозорците

Ръчно дистанционно управление с изискан дизайн
 НАЧАЛО               КАТАЛОГ               ИЗБРАНО               ЗА НАС

Via Bulgaria Ltd.
Mobile: +359 888 598 660
bauelemente@viabulgaria.com
www.viabulgaria.com